Czétány Mérnöki és Szolgáltató Iroda

7200 Dombóvár, Pf: 88

Tel: +36-20-936-3396


Épületgépész mérnöki tevékenység.É p ü l e t g é p é s z e t i   t e r v e z é s ,  t a n á c s a d á s .

( Gázellátási, központi fűtési, klíma, légtechnikai  és víz-csatorna rendszerek tervezése ! )
 

 Beruházások műszaki ellenőrzése

Műszaki és energetikai tanácsadás, szakértés .

Energetikai pályázatokhoz gazdaságossági számítások, szakvélemények készítése.

Épületek energetikai tanúsítványának elkészítése.

 E-mail

 E-mail : lavent@lavent.hu